Bij de ontwikkelingensstappen  in het bewustwordingsproces komen we langs verschillende fases. Een van de belangrijkste is het accepteren dat wij als mens eigenlijk uit 2 delen bestaan:

1) De Ziel, een Goddelijke energie die meerdere Aardse levens doorloopt om per leven meer diepgang te ervaren en daar weer van te groeien.
2) Het lichaam met een eigen besturingsssteem (het hoofd) wat getraind wordt om binnen het Aardse leven te functioneren en te overleven.

De Ziel maakt voorafgaand aan elk Aards leven afspraken met de Lichtwereld én met andere Zielen over wat de Ziel wil gaan ervaren en op welk moment er “hulp” van buitenaf nodig is. Dit geheel is het Zieleplan.

Op het moment dat we als mens echt bewust worden en De Ziel én het hoofd zich met elkaar verbinden en accepteren kan het Zieleplan duidelijk gaan worden en kunnen we gaan zoeken naar de manier waarop we dit op Aarde gaan neerzetten: Onze Zielsmissie.

Het ontdekken en accepteren van onze werkelijk kwaliteiten en talenten en deze zodanig ontwikkelen dat we daadwerkelijk kunnen gaan manifesteren.

Mijn Zielsmissie is om mensen bewust te maken van hun Ziel, Zielsmissie en Zielepad en ze daarbij te inspireren om zichzelf ten volle te kunnen manifesteren in het Leven. Zowel op persoonlijk, spiritueel en zakelijk vlak

Voel jij ook de invloed van de veranderende energie, de verhoging van het trillingsniveau van de Aarde. Wil jij verder met jouw bewustwording, het ontdekken van jouw Zielmissie en het manifesteren van jouw ware zelf?  Ik kan je bijstaan, coachen, inspireren als: